Vi installerar nya tvåor, treor och fyror i Katrineholm.

Vi installerar nya tvåor, treor och fyror i Katrineholm.

Tack NCC för det fortsatta förtroende!
Med etapperna 2 och 3 för kvarteret Hästen i hörnet Linnévägen/Eriksbergsvägen.

För de två kvarvarande etapperna kommer 2 rok-4 rok att byggas och projektet omfattar 106 nya hyresrätter.

Etapp 2 beräknas vara färdig hösten 2017 och etapp 3 beräknas vara färdig sommaren 2018. Lägenheterna blir till största delen genomgångslägenheter med två balkonger alternativt en uteplats på loftgång och en balkong. För ettorna och de mindre tvåorna kommer uteplats eller balkong att finnas. Kvarteret Hästen kommer att vara det stora blickfånget vid infarten från söder till Katrineholms centrum.