Entreprenad

Oppunda El är det personliga familjeföretaget med samverkansentreprenader som specialitet. Vi utför såväl större som mindre entreprenader i Mälardalsområdet, det kan gälla såväl nybyggnation av bostäder och offentliga byggnader som ombyggnationer, renoveringar och anpassningar. Vår duktiga konstruktionsavdelning kommer gärna med i ett tidigt skede för tillsammans hitta energi- och kostnads-effektiva lösningar utan att för den skull tumma på kvalitet och utseende.

För utförandet tar våra proffsiga projektledare och deras entreprenadelektriker vid. Utöver vår styrka med flexibilitet, kundanpassade lösningar och personligt bemötande vill vi med vår bredd vara din kompletta elentreprenör. Vi har spetskompetenser inom; konstruktion, data-fiber, KNX, brandlarm, inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning.

2
3