Vi fortsätter bakom staketet på Karsudden.

Vi fortsätter bakom staketet på Karsudden.
Nytt samverkansprojekt tillsammans med Skanska.
Etapp 2 med om- och tillbyggnaden är påbörjad och vi beräknas bli utsläppta i februari 2019.