Betydande miljöaspekter

Våra betydande miljöaspekter är främst utsläpp till luft genom transporter samt elanvändning och uppvärmning av lokaler.

Vi disponerar 51 st fordon och har kontor och verkstad samt lager på 5063 m2.

Elförbrukning:

Vi har solceller på lager i Katrineholm där vi skapar egen el. 

Vi minskar kontinuerligt vår energiförbrukning genom ersätta kvicksilver
armaturer till LED och komplettera med närvarostyrd belysning.  
Elen vi använder är 100% förnybar.

Total elförbrukning 2019: 411144 kWh

Värme: 

Uppvärmning av våra lokaler sker i huvudsasak igenom fjärrvärme, bergvärme
och luftvärmepumpar. Fjärrvärmen produceras främst av biobränslen.

Total värmeförbrukning 2019

Fjärrvärme: 164619 kWh

Bergvärme: 21602 kWh

Transporter

Vi har idag 51 st fordon varav 4 st är rena elbilar.

Våra fordon förbrukade 2019 bränsle enligt nedan:

Diesel: 32964 liter

Bensin: 3704 liter

Vid nyinvestering av fordon skall fordon uppfylla minst miljökrav EU6. 
Vi försöker undvika onödiga resor genom distansmöten samt samåka
eller välja tåg där detta är möjligt.

Vi har under 2020 köpt två elbilar för transport och service.

Data presenterade ovan omfattar 2019 förbrukning på bolagen Oppunda Invest AB, Oppunda Svets & mekanik AB och  Oppunda EL i Katrineholm och Vingåker

Energieffektivare lösningar

Kunder:

Vi hjälper våra kunder att välja miljövänligare produkter och hitta energieffektivare lösningar.

Leverantörer:

Vi arbetar med att prioritera de leverantörer som arbetar med ett aktivt miljöarbete. Vi arbetar aktivt med våra leverantörer för att få fram miljövänliga produkter och spara energi.

Läs även

Entreprenad

Oppunda El din kompletta elentreprenör med kompetens och organisation från konstruktion till komplett installation med en mängd spetskompetenser.

Service & teknik

Våra kompetenta servicelektriker tar hand om din elinstallation. Nyinstallation såväl som reparation och underhåll.

Larm & säkerhet

Vi och våra kunniga säkerhetstekniker är din certifierade säkerhetsentreprenör. Behöver du hjälp inom larm och säkerhet kontakta oss.

Butik

Välkommen till vår Elon butik i Vingåker. Vi säljer vitvaror & hushållsmaskiner från marknadens mest kända varumärken.