Betydande miljöaspekter

Våra betydande miljöaspekter är främst utsläpp till luft genom transporter samt elanvändning och uppvärmning av lokaler.

Vi disponerar 58 st fordon och har kontor och verkstad samt lager på 5363 m2.

Elförbrukning:

Vi har 8 st nya solcellsanläggningar i Katrineholm och Vingåker.  Det är 783 solpaneler från Trina Solar samt växelriktare från svenska Ferroamp. Total installerad effekt 330 kWP.

Vår ambition är att våra fastigheter skall producera sin egen el

Vi minskar kontinuerligt vår energiförbrukning genom ersätta kvicksilverarmaturer till LED och komplettera med närvarostyrd belysning.
Elen vi använder är 100% förnybar.

Total elförbrukning 2022: 391889kWh

Värme: 

Uppvärmning av våra lokaler sker i huvudsasak igenom fjärrvärme, bergvärme
och luftvärmepumpar. Fjärrvärmen produceras främst av biobränslen.

Total värmeförbrukning 2022

Fjärrvärme: 251217 kWh

Bergvärme: 32050 kWh

Transporter

Vi har idag 58 st fordon varav 18 st är rena elbilar.

Våra fordon förbrukade 2022 bränsle enligt nedan:

Diesel: 23246  liter

Bensin: 4093 liter

Vid nyinvestering av fordon skall fordon uppfylla minst miljökrav EU6. 
Vi försöker undvika onödiga resor genom distansmöten samt samåka
eller välja tåg där detta är möjligt.

Vid nyköp av fordon strävas det åt att välja fordon med ren el drift.

Data presenterade ovan omfattar 2022 förbrukning på bolagen Oppunda Invest AB, Oppunda Svets & mekanik AB och  Oppunda EL i Katrineholm och Vingåker.

Energieffektivare lösningar

Kunder:

Vi hjälper våra kunder att välja miljövänligare produkter och hitta energieffektivare lösningar.

Leverantörer:

Vi arbetar med att prioritera de leverantörer som arbetar med ett aktivt miljöarbete. Vi arbetar aktivt med våra leverantörer för att få fram miljövänliga produkter och spara energi.

Läs även

Entreprenad

Oppunda El din kompletta elentreprenör med kompetens och organisation från konstruktion till komplett installation med en mängd spetskompetenser.

Service & teknik

Våra kompetenta servicelektriker tar hand om din elinstallation. Nyinstallation såväl som reparation och underhåll.

Larm & säkerhet

Vi och våra kunniga säkerhetstekniker är din certifierade säkerhetsentreprenör. Behöver du hjälp inom larm och säkerhet kontakta oss.

Butik

Välkommen till vår Elon butik i Vingåker. Vi säljer vitvaror & hushållsmaskiner från marknadens mest kända varumärken.