Rustar upp Karsudden

Modernisering klar till sommaren 2016

Skanska har slutit avtal med Landstinget i Sörmland om modernisering av Karsuddens sjukhus.

Avtalet innebär ny- och ombyggnad samt en allmän modernisering av lokaler och teknik.

Regionsjukhuset Karsudden är beläget utanför Katrineholm och är landets största rättspsykiatriska vårdenhet.

Skanskas uppdrag omfattar cirka 9 000 kvadratmeter nyproduktion samt 4 000 kvadratmeter ombyggnad