Installation av Sveriges modernaste återvinningsanläggning.

IL Recycling i det expansiva industriområdet Rosersberg, med Kilenkrysset som beställare.

Byggnationen är genomförd med högt ställda miljömål och vår återvinningsanläggning är en av Sveriges första BREEAM miljömärkta industribyggnader.
Detta innebär att ett helhetsperspektiv på miljöfrågor använts under hela bygget och för den framtida driften.