Oppunda El skänker nytt ljus över Forssjö

Oppunda El skänker nytt ljus över Forssjö

I brukssamhället Forssjö utanför Katrineholm renoveras den gamla smedjan för att ge plats åt en bistro som den lokala entreprenören Erica Börjesson ska driva i lokalen. Oppunda El har tagit sig ann uppdraget att transformera en historisk lokal till en modern mötesplats där höga krav ställs på både design och funktionalitet. Hör projektledare Joel Fridén berätta om det unika projektet. 

Var först med de senaste nyheterna

Genom att prenumera på vårt nyhetsbrev så får du de senaste nyheterna från hela Oppundakoncernen.

I lokalen infinner sig en doft av nymålat och nyinstallerad el. Den doft som går att finna i nya bilar och som jag personligen tydligast associerar med båtmässan i Stockholm som jag besökte varje år som liten grabb. Nu är det inte en ny båt vi har att göra med. Det är en ny bistro som genom entreprenören Erica kommer samla nära och fjärran matresenärer. Den kommer att kallas för Smedjan och en ledtråd till namnet går att finna centrerad i taket. Där hänger nämligen ett gammalt hjul som användes i den historiska smedjan. Den är iordningställd av systerbolaget Oppunda Svets som svetsat beslag och säkrat upp armaturen. Ett sällsynt vackert samarbete. 

Jag möter upp Joel Fridén, erfaren projektledare som sammanlagt avverkat över 10 år under Oppunda Els flagg. Han berättar om projektet.

– Vi har stått för själva elektriciteten, belysning, nätverk, datauttag, passersystem och KNX. Det som har varit speciellt med projektet är att det från början inte funnits några tydliga styrdokument eller ritningar. Och eftersom det är ett gammalt hus har projektet fått växa fram efterhand, vilket har ställt krav på oss att vara flexibla och att hitta kreativa lösningar.

Detta skiljer sig från hur Oppunda El är vana att arbeta med entreprenader. 

– Vanligtvis vet vi hur lokalen är utformad och vi kan rita på hur vi ska dra elektriciteten på bästa sätt. Vi vet också hur mycket ström som behövs i de olika delarna.

Det är svårt att inte fokusera på det stora hjulet i taket, som systerbolaget Oppunda Svets varit med och säkrat upp. Jag frågar om det är vanligt att de två systerbolagen arbetar tillsammans på ett projekt. 

– Mycket är var för sig men ofta kan vi behöva någon speciell plåt till något av våra arbeten. Det är exempelvis Svets som har tillverkat passerstolparna utanför den här lokalen. Det är inte sådant man kan beställa från grossist utan det behöver specialbeställas.

Förutom Oppunda Svets & Oppunda El så har en rad andra lokala bolag varit involverade i arbetet. Jag tänker att det måste finnas en del yta för friktion i projekt där det krävs samarbete mellan firmor. 

– De mesta med att jobba ihop med folk handlar om kommunikation. I det här projektet har det endast varit katrineholmsföretag involverade och vi har jobbat mycket med dem tidigare. Många beslut har tagits på plats och då blir kommunikationen avgörande. I andra projekt upptäcks ofta krockar redan på ett ritstadium där vår duktiga konstruktör Tomas jämnför sina digitala ritningar med de andra aktörernas. 

Kontakta oss för en offert idag

Oppunda El är din kompletta elentreprenör med kompetens och organisation från konstruktion till komplett installation med en mängd spetskompetenser. Våra kompetenta servicelektriker tar hand om din elinstallation och våra certifierade säkerhetstekniker löser din säkerhet.

Att projektet har varit såpass fritt menar Joel både har varit utmanande och roligt. Jag frågar honom hur Oppunda har tagit sig ann utmaningen. 

– Det har ställt krav på hög flexibilitet och aktiv närvaro på plats från vår sida. Och när vi bygger moderna system i befintligt hus, där kunden vill att det ska se gammalt ut, blir vi tvungna till att hitta kreativa lösningar. Det blir ändringar hela tiden och själva lokalen har kommit att ändra utformning från den initiala ritningen.

Som ytterliggare en framgångsfaktor lyfter Joel fram kollegan Hampus, som har varit Oppundas elektriker på plats.

– Han har varit både lyhörd och lösningsorienterad, samt hela tiden haft en dialog med de andra aktörerna.

Vid ena kortsidan av lokalen står en annan av Oppundas anställda, nämligen Charlie Schön, som är projektledare för KNX och solceller. Med sin dator programmerar han det KNX system som ska användas i lokalen. För den oinvigde så härstammar KNX från det latinska ordet connexio som betyder förbinda, och där hittar vi även förklaringen till vad ett KNX system är. Nämligen en kabel som går igenom en byggnad och förbinder olika system, samt komponenter i samma system, till varandra. Jag frågar Joel om hur vanligt det är att KNX ingår Oppundas entreprenader. 

– Det är bra i större projekt som exempelvis Stensättersskolan i Katrineholm. I det fallet har vi kopplat rörelsebelysning till ventilationen, så ventilationen styrs utifrån om någon är i lokalen eller inte. Det kan såklart göras utan KNX, men då behöver ventilationen installera egna sensorer. Vi bygger ihop det som ett nätverk som dessutom kan översätta signaler mellan system. Det blir mer kostnadseffektivt och mer kvalitativt. 

Fortsättningsvis menar Joel att det även kan vara användbart i mindre entreprenader. 

– Vill du kunna styra dina armaturer separat kan du använda dig av KNX. Varje armatur får en egen adress som du sedan kan gruppera precis som du önskar.

Oavsett vem jag pratar med inom Oppundakoncernen så är det goda arbetsklimatet och den vänliga stämningen något som tas upp som en framgångsfaktor, både internt och ute hos kunderna. En annan framgångsfaktor som Joel lyfter för Oppunda El är att bolaget har en bred kompetens samtidigt som deras specialister är extremt duktiga. En av dessa är konstruktören Toomas. 

– Vi har en konstruktör på firman, det är inte många elfirmor som ha det. Fördelen med det är att han vet hur vi brukar jobba och där han är i ständig dialog med våra montörer för att göra det så enkelt som möjligt för dem. Vi jobbar på liknande sätt i varje projekt, det blir effektivt med korta kommunikationsvägar. Sedan jobbar vi med ständig förbättring uppföljning efter varje projekt. Vi jobbar tight som ett team med vandra. Vi är inte jättestora men vi har allt på firman.