Voith Paper Fabrics i Högsjö. installation av nytt brandlarm utfört 55000m2.

Vår “Behörige Ingenjör Brandlarm” Tommy Andersson överlämnar här anläggarintyget till Sören Karlsson för en fullskyddsanläggning brandlarm till Voith Paper Fabrics i Högsjö. Denna anläggning är på hela 55000 kvm med ca 1300st detektorer! Bra jobbat!