Vi förstärker, det är CANT.

Den 2 mars börjar Patrik Björling som certifierad CANT antenntekniker hos oss.

Patrik kommer närmast från Kraftkompetens i Österåker och Vingvision.

Med sin mångåriga erfarenhet från antennanläggningar, data/fibernät och mätinsamlingssystem adderar Oppunda EL ännu en spetskompetens.