Tekniska framsteg & hållbar energi

Under sommaren har vi genomfört en betydande teknisk uppgradering på Häfla Bruks AB genom att byta ut ett lågspänningsställverk samt tillhörande skenpaket mellan ställverk & transformator. Det nya ställverket, med 12 fack fördelade på 7 meter & en kapacitet på 3200A, säkerställer produktionssäkerheten & möjliggör framtida solcellsinstallationer.

Den tekniska livslängden på det gamla ställverket hade nått sitt slut, genom denna uppgradering stärker vi inte bara driftsäkerheten på Häfla Bruk utan tar också ett viktigt steg mot en hållbar energiproduktion. Vi ser fram emot att fortsätta vara teknikens hantverkare & skapa en ljusare & grönare framtid tillsammans.

Tack för ert förtroende, Häfla Bruks AB!