Svenska Bostäder, Kv Plankan, Hornsgatan, Söder

Svenska Bostäder, Kv Plankan, Hornsgatan, Söder

Samverkansavtal med Skanska – Projektering Elinstallation, Kv. Plankan

AB Svenska Bostäder planerar bygga ytterligare 119 hyresbostäder i kvarteret Plankan 24