Grattis Hyrmaskiner till anläggarintyget Larmklass 2

Ulf Ericsson VD på Hyrmaskiner i Katrineholm valde att investera i och höja sin säkerhet markant genom ett nytt högteknologiskt inbrottslarmssystem i larmklass 2 samt ett professionellt kameraövervakningssystem i Full-HD. Den absolut bästa säkerhetslösningen får du om du väljer att anlita en certifierad anläggarfirma. Oppunda EL tackar för förtroendet!

Oppunda EL är certifierade enligt SSF 130 vilket betyder att allt från företag och personal till produkter uppfyller de krav som ställs på oss.Vi är godkända av alla landets försäkringsbolag och uppfyller SSF´s, Svenska stöldskyddsföreningens, normer. Vi har även polisens tillstånd att bedriva larminstallationsverksamhet och certifieringsbolaget SBSC, Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB kontrollerar oss årligen. Var femte år ser vi dessutom till att förnya alla våra certifikat för att alltid vara i framkant