Passersystem

Oppunda El levererar passersystem, framför allt TCP/IP-baserande system med högsta säkerhet.

Vi arbetar i huvudsak med ASSA ARX passersystem som är fullt integrerbart med vårt inbrottslarm av typ Galaxy. Men använder även andra fabrikat som exempelvis Bewator, Axema, Bravida mfl.

I våra erbjudanden finns olika typer av porttelefonsystem, med eller utan kamera. Vi utför även installationer av Tele/Data.

  

Kontakta vår expert!

 
Ulf Widlund

Säkerhetstekniker, Låssmed
Inbrottslarm, Passersystem

 073-085 08 52
mailto:kenneth.claesson@oppundael.s  ulf.widlund@oppundael.se