Låssystem

Oppunda El är certifierade för KABA ALFA/GEGE låssystem och installerar allt från enkla elslutbleck till avancerade motorlås. Vi arbetar i huvudsak med ASSA:s produkter men har även stora erfarenheter av andra fabrikat såsom Safetron mfl.

Våra låssystem med cylindrar och nycklar är utvecklade för att tillfredställa kundernas speciella säkerhetsbehov.

Med Gege Pextra låssystem (Dormakaba) med flexfunktion har kunden möjlighet att få nya nycklar utan att behöva byta lås!