Nyheter

<-- Äldre inlägg

Riktlinjer för integritetsskydd

Publicerat 2018-05-24 00:00 av Kenneth Claesson

Inledning

Inom Oppundakoncernen, bestående av Oppunda El, Oppunda Svets, och Oppunda Invest är vi alla lika angelägna om din säkerhet och att de personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i dataskyddsförordningen. Här finner du de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter.

Vi respekterar dina personuppgifter och din integritet. Inom våra bolag samlar vi endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi tycker att det är viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation för att skydda våra kunders och anställdas integritet. Vi skyddar dina uppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som till exempel lösenordsskydd och begränsad behörighet.

Tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar bara personuppgifter för bestämda ändamål och behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra den avsedda behandlingen.

Exempel på när vi behandlar dina personuppgifter:

Tillhandahållande av tjänster                                                                     

Vi behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera tjänster i enlighet med ditt avtal. Vi behandlar även dina personuppgifter för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, samt för att hantera klagomål och reklamationer.  

Service och support                                                                                     

Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss via telefon, mail eller något av våra sociala medier, för att kunna utföra service och support på de tjänster du köper av oss.

Utveckling av tjänster                                                                                 

Vi behandlar dina personuppgifter för att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra tjänster. Vi upprättar statistik för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Vi samlar endast in information som används för statistiska syften och du förblir anonym.

Direktmarknadsföring                                                                                 

Vi behandlarolika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster som är av relevans direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. Däremot kommer Oppundakoncernen inte att vidarebefordra eller sälja din personliga information till externa organisationer för marknadsföringssyfte utan ditt tillstånd.

Efterlevnad av lagar                                                                                       

Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, såsom bokföringslagen. Tillfällen när vi lämnar ut dina personuppgifter kan vara till underleverantörer (exempelvis vid leverans av produkt/tjänst eller vara). Information om personuppgifter kan också i vissa fall komma att delas inom Oppundakoncernens bolag.

Myndigheter                                                                                                  

Vi är enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter till statliga och kommunala myndigheter. Däremot kommer Oppundakoncernen inte att vidarebefordra eller sälja din personliga information till externa organisationer för marknadsföring utan ditt tillstånd.

Gallring                                                                                    

Oppundakoncernen bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även efter att du avslutat ditt avtal eller din kontakt med oss, till exempel för statistik eller bokföringsändamål.

Rätt till tillgång

Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter vi har registrerat om dig. Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag en gång per år. Detta gör du genom en skriftlig begäran som skickas till Oppundakoncernen

Adress:                                                                                                 

Oppunda Invest                                                                                       

Videvägen 4                                                                                             

64149 Katrineholm

Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta, men du har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och är relevanta. Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få det rättat. När ditt data rättats, kommer vi att underrätta dem som vi lämnat ut data till om att denna rättelse har ägt rum- förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut. Du begär rättelse genom en skriftlig begäran till Oppundakoncernen.

Adress:                                                                                                 

Oppunda Invest                                                                                      

Videvägen 4                                                                                             

64149 Katrineholm

Rätt till begränsning

Börjar gälla 25 maj 2018                                                                                  

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina data.                                                                                            

Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

  • När du anser att dina uppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår.
  • När personuppgiftsbehandlingen är olaglig men du motsätter dig att dina uppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
  • När du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver dina uppgifter för ändamålen för vår behandling.
  • När du har invänt mot behandling av dina uppgifter får vi fortsätta att behandla dina uppgifter under den tid som kontrollen pågår.
  • Om behandlingen av dina uppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.

Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Du begär en begränsning av behandlingen av dina uppgifter genom en skriftlig begäran till Oppundakoncernen.

Adress:                                                                                                  

Oppunda Invest                                                                                      

Videvägen 4                                                                                              

64149 Katrineholm

Rätt till radering

Dina personuppgifter behandlas av oss under tiden du är kund/leverantör/anställd hos oss och för den tid därefter som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Närmare information om hur länge dina personuppgifter bevaras kan fås på begäran.

Som kund har du rätt att få dina uppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
  • Om du motsätter dig behandlingen av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om uppgifterna inte har behandlats enligt regleringen.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om uppgifterna raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut uppgifter om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut. Du begär radering genom en skriftlig begäran till Oppundakoncernen.

Adress:                                                                                                  

Oppunda Invest                                                                                      

Videvägen 4                                                                                              

64149 Katrineholm

Dataportabilitet

Börjar gälla 25 maj 2018                                                                                 

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådana uppgifter som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll. Till exempel att flytta dina uppgifter till en annan IT-miljö. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag. Du begär dataportabilitet genom en skriftlig anmälan till Oppundakoncernen. 

Adress:                                                                                                 

Oppunda Invest                                                                                      

Videvägen 4                                                                                              

64149 Katrineholm

Tredjeparts webbplatser

Observera att andra webbplatser, inklusive sådana som finns tillgängliga via vår webbplats, t.ex. via en hyperlänk, kan samla in personlig information om dig.                                                                  

Vår riktlinje för sekretess och behandling av dina personuppgifter omfattar inte informationsinsamling från webbplatser som tillhör tredje part och som länkats till någon av Oppundakoncernens webbplatser.

Dela på FacebookDela på Twitter

Vi söker ytterligare en ansvarsfull och driven ledande montör.

Publicerat 2018-03-13 00:00 av Johan Samuelsson

Vi söker ytterligare en ansvarsfull och driven ledande montör.

Våra ackordslag strävar efter effektivitet & jobbar i ett högt tempo utan att för den skull tumma på kvalité & yrkesstolthet. Detta gör att överskotten från inlämnade ackord i regel ligger över snittet i länet.

Inom Oppunda El utför vi ofta totalentreprenader och konstruerar med egna konstruktörer.
I entreprenaderna ingår ofta alla anläggningsdelar som kraft, belysning, tele/data, antenn, brandlarm och säkerhet. Vi är certifierade inom KNX, inbrottslarm och brandlarm.

Vi ser att din bakgrund är elektriker med flera års praktisk erfarenhet.
Du har ett affärsmässigt uppträdande och en lyhördhet gentemot personal och kunder.

Skallkrav:
- Fullbetald elektriker
- B-körkort

Välkommen med din ansökan och CV senast 2018-04-06 till Johan.samuelsson@oppundael.se
Urval görs löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Dela på FacebookDela på Twitter

Vi söker en Säkerhetstekniker

Publicerat 2017-10-24 00:00 av Kenneth Claesson

 

Oppunda EL AB är ett av de större elföretagen verksamt inom Mälardalen. Bolaget är i huvudsak lokaliserat till Katrineholm men har även butik och en installationsavdelning i Vingåker. Bolaget har 62 anställda och ingår i Oppunda Invest-företagen.

 

Ansvarsfull Säkerhetstekniker till Katrineholm

 

Vår verksamhet expanderar och vi söker nu en flexibel, social, kvalificerad, kreativ och ansvarsfull säkerhetstekniker.

Som anställd hos Oppunda El Säkerhet kommer du att arbeta med säkerhetssystem från ledande leverantörer så som ASSA, Axema, Schneider Electric, UTC, Teletec, ADI Alarm, Hikvision och Dormakaba. Arbetet hos Oppunda El Säkerhet är varierande och har en stor bredd och här finns flera möjligheter till utveckling inom professionen. Detta ställer krav på självständighet och eget ansvar. Som säkerhetstekniker utgår vi ifrån att du ska kunna ta självständigt ansvar för utförande, egenkontroll och avslut av uppdrag inom säkerhetsinstallationssektorn. Vi förutsätter att du är serviceinriktad, kreativ problemlösare och har ett gott driv samt ett brinnande intresse för ny teknik. Fullgjord tele/elektriker eller säkerhetsutbildning är dock ett krav liksom körkort. Flytande svenska i tal och skrift, goda engelska kunskaper är ett plus samt goda kunskaper inom IT & nätverk. Uppdragen kan innehålla såväl inbrotts-&, brandlarm, passersystem samt kameraövervakning och du skall ha flera års dokumenterad erfarenhet inom dessa områden. Behärskar du dessutom lås & el är det meriterande

 

Som säkerhetstekniker hos oss kommer du att ingå i ett team tekniker som utför uppdrag framförallt inom bostad, kontor, handel, industri och offentlig sektor. Vår målsättning är att vi ska kunna ha en bredd med all kompetens inom företaget.

Oppunda El AB är certifierad anläggarfirma inbrottslarm/brandlarm vilket innebär att registerutdrag ur rikspolisens belastningsregister kommer att begäras pga kund- och certifieringskrav.

 

Upplysningar om tjänsten lämnas av vår ansvarige för Område Larm & Säkerhet Kenneth Claesson.

Välkommen med din ansökan via mejl till kenneth.claesson@oppundael.se
Urval görs löpande.

Mera information om företaget finns på www.oppundael.se
Huvudkontor: Oppunda EL AB, Videvägen 4, 641 49 Katrineholm växel: 0150-489100

Dela på FacebookDela på Twitter

Vi söker Vitvarutekniker/ servicelektriker

Publicerat 2017-07-31 00:00 av

Vitvarutekniker/ servicelektriker i Vingåker

 

Som vitvarutekniker/ servicelektriker förutsätts du kunna ta självständigt ansvar för planering, utförande, materialbeställningar och avslut i form av faktureringsunderlag.

 

Du kommer att reparera vitvaror till största del på plats hos våra kunder, visst reparationsarbete på vår verkstad i Vingåker förekommer.

Arbetet sker ofta i nära samarbete med vår butiks- och elinstallationsverksamhet.

I dina arbetsuppgifter ingår även servicejobb inom elinstallation.

Våra kunder är fastighetsägare och privatpersoner.

 

Vår kravprofil är att du är positiv, serviceinriktad, har elektrikerutbildning, B-körkort och flerårig erfarenhet från liknande arbete.

 

Upplysningar om tjänsten lämnas av Johan Samuelsson.

 

Välkommen med din ansökan och CV senast 2017-08-20 till: johan.samuelsson@oppundael.se

Urval görs löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

 

Dela på FacebookDela på Twitter

Vi behöver fler medarbetare!

Publicerat 2017-05-04 00:00 av Johan Samuelsson

Arbeta på Oppunda EL AB vi söker:

Projektledare

 

Vi söker ytterligare en ansvarsfull och driven projektledare.

Inom Oppunda El utför vi ofta totalentreprenader och konstruerar med egna konstruktörer.

I entreprenaderna ingår ofta alla anläggningsdelar som kraft, belysning, tele/data, antenn, brandlarm och säkerhet. Vi är certifierade inom KNX, inbrottslarm och brandlarm.

Vi ser att din bakgrund är elektriker med flera års praktisk erfarenhet samt högskole- eller projektledarutbildning inom el- och teleområdet.

Du är van att uttrycka dig i tal och skrift, har ett affärsmässigt uppträdande och en lyhördhet gentemot personal och kunder. 

 Skallkrav:

- Utbildad projektledare med flerårig arbetslivserfarenhet inom elinstallation.

- Goda datakunskaper.

- B-körkort.

 Välkommen med din ansökan och CV senast 2017-05-21 till johan.samuelsson@oppundael.se

Urval görs löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

 

Serviceelektriker

 

Vi söker Er som är drivna och gillar att jobba självständigt och vill nå ett toppresultat, såväl ekonomiskt som vad gäller kvalitén. Vårt serviceteam i Katrineholm behöver förstärkning med ytterligare en serviceelektriker.

Vi förutsätter att ni är serviceinriktade och har flerårig erfarenhet från liknande arbete. Fullgjord elektrikerutbildning är ett krav liksom körkort.

Välkommen med din ansökan och CV senast 2017-05-21 till johan.samuelsson@oppundael.se

Urval görs löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

 

Installationselektriker

 

Vi söker Er som är drivna och gillar att jobba för ett toppresultat, såväl ekonomiskt som vad gäller kvalitén. Våra ackordslag strävar efter effektivitet & jobbar i ett högt tempo utan att för den skull tumma på kvalité & yrkesstolthet. Detta gör att överskotten från inlämnade ackord i regel ligger över snittet i länet.

Vi förutsätter att ni är serviceinriktade och har flerårig erfarenhet från liknande arbete. Fullgjord elektrikerutbildning är ett krav liksom körkort.

Välkommen med din ansökan och CV senast 2017-05-21 till johan.samuelsson@oppundael.se

Dela på FacebookDela på Twitter

Ramavtal med Katrineholms Fastighets AB

Publicerat 2017-01-31 00:00 av Johan Samuelsson

Vi har tecknat nytt ramavtal med KFAB gällande fastighetsservice EL

 

Dela på FacebookDela på Twitter

Projekteringsmötet på Sjötorps Bygg i Vingåker.

Publicerat 2017-01-25 00:00 av Johan Samuelsson

 Gruppboende i Strängnäs och Mariefred ska byggas. Vad kreativa vi blev när "Byggherrarna" Nina och Ia bjöd på en spännande överraskning med choklad i.

Dela på FacebookDela på Twitter

BRF Skepparen 30 lgh.

Publicerat 2016-12-12 00:00 av Johan Samuelsson

BRF Skepparen

Beställning från Tegelstaden Bygg på nyproduktion av 30 nya bostadsrätter åt HSB i Nyköping

HSB bygger 30 nya bostäder med 1 - 4 rok på den så kallade "Värdshustomten" i centrala Nyköping. Tomten ligger i korsningen Brunnsgatan - Västra Kvarngatan.

Planlösning blir öppen och lägenheterna kommer att få en generös sällskapsyta i kök och vardagsrum. Köket planeras med diskmaskin, spishäll, inbyggd ugn och mikro i arbetshöjd.

I badrummet kommer det att finnas tvättmaskin och torktumlare. Lägenheterna får rymliga sovrum och balkong eller uteplats mot en liten skyddad privat innergård.

Dela på FacebookDela på Twitter

Vi installerar nya tvåor, treor och fyror i Katrineholm.

Publicerat 2016-12-04 00:00 av Johan Samuelsson

Vi installerar nya tvåor, treor och fyror i Katrineholm.

Tack NCC för det fortsatta förtroende! 
Med etapperna 2 och 3 för kvarteret Hästen i hörnet Linnévägen/Eriksbergsvägen.

För de två kvarvarande etapperna kommer 2 rok-4 rok att byggas och projektet omfattar 106 nya hyresrätter.

Etapp 2 beräknas vara färdig hösten 2017 och etapp 3 beräknas vara färdig sommaren 2018. Lägenheterna blir till största delen genomgångslägenheter med två balkonger alternativt en uteplats på loftgång och en balkong. För ettorna och de mindre tvåorna kommer uteplats eller balkong att finnas. Kvarteret Hästen kommer att vara det stora blickfånget vid infarten från söder till Katrineholms centrum.

Dela på FacebookDela på Twitter

Vi fortsätter bakom staketet på Karsudden.

Publicerat 2016-10-05 00:00 av Kenneth Claesson

Vi fortsätter bakom staketet på Karsudden. 
Nytt samverkansprojekt tillsammans med Skanska.
Etapp 2 med om- och tillbyggnaden är påbörjad och vi beräknas bli utsläppta i februari 2019.

Dela på FacebookDela på Twitter
<-- Äldre inlägg