Entreprenad

Våra elektriker utför el - och teleinstallationer såsom både total- och utförandeentreprenader.

Vi utför allt från mindre uppdrag till stora och komplicerade entreprenader. Det kan vara ny- och ombyggnad av industrier, offentliga byggnader, kontor, sjukhus nyproduktion och ROT-renoveringar av bostäder. I vårt kompetensområde ingår även data- och fibernät.